Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

Uit het verleden weten wij dat het belangrijk is om vooraf afspraken te maken over gladheidbestrijding, 80% is hierin te laat. Dit zorgt voor onvoorspelbare situaties. Ruitenheer wilt dit graag voorkomen, met deze reden zijn wij er altijd vroeg bij!

Strooien van zout
Gericht op veiligheid van uw buitenruimte
Weghalen van sneeuw

Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

Gladde wegen en trottoirs kunnen in de winter voor heel wat ongemak zorgen. Als het glad is, of als gladheid wordt verwacht, moeten de wegen gestrooid worden. Ruitenheer vervult hierin een belangrijke taak. Organisaties zijn bij sneeuwval en gladheid verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van hun terreinovergang naar de openbare weg. Ruitenheer wilt u graag ontzorgen door de gladheidsbestrijding voor u uit te voeren. Om gladheidsbestrijding goed te kunnen uitvoeren werken we met adequaat materieel en garanderen u dat we altijd voldoende materiaal op voorraad hebben. We beschikken over speciaal uitgeruste voertuigen met strooi- en sneeuwschuifinstallatie, voor verschillende ondergronden en winterse omstandigheden.

Manier gladheidbestrijding

We bestrijden wintergladheid door zout te strooien. Zout verlaagt het vriespunt met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooit bestaande sneeuw of ijzel.

Aanmelden preventief gladheidbestrijding

Meld u aan en wij zullen uw gladheidbestrijding volledig op ons nemen. Zodra er nieuwsberichten zijn over gladheid of sneeuw staan wij voor u paraat.