Over Ruitenheer – Circulaire waarde

Circulaire waarde creëren

Ruitenheer hanteert een circulaire bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat we als doelstelling hebben om te recyclen, te hergebruiken en afval scheiden. Wij kiezen onze leveranciers met zorg uit om aan onze duurzame doelstellingen te voldoen. Dit uit zich in:

✓ Onze materialen zoals emmers en borstels zijn gemaakt van gerecycled materiaal

✓ Alle verpakkingen van producten en wasbenodigdheden ontdoen wij van alle verpakkingen en passen daarbij een zorgvuldige afvalscheiding toe (rest, papier/karton, plastic, rubbers, sponzen en chemisch afval) om de herbruikbaarheid en herverwerking te bevorderen. Alle overige verpakkingen nemen wij einde werkdag van uw locatie(s) retour naar het magazijn ten behoeve van afvalscheiding.

✓ Onze medewerkers dragen duurzame werkkleding.

✓ Onze chauffeurs worden getraind in  ‘het nieuwe rijden’. Hiermee wordt de chauffeur bewust van het effect van hun rijgedrag op verbruik, onderhoudskosten en veiligheid

✓ Bij specifieke vervuilingen zijn soms andere reinigingsmiddelen noodzakelijk. Wij kiezen altijd voor biologisch afbreekbare middelen.