Passende zorg

Passende Zorg voor iedere Cultuur

Ruitenheer Zorg past de zorg in de laatste levensfase aan op ieder zijn  cultuur en geloof. Het aantal mensen met een etnische achtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken zij minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose moeilijk. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een andere achtergrond passende zorg te Bieden. Ruitenheer Zorg wil juist dit stukje goed ingeregeld hebben. Wij passen alles aan op de patiënt. De familie en de patiënt moet in zijn eigen taal kunnen spreken.

zo

24-uurszorg bij de cliënt thuis

Tijdens de 24-uurszorg is een zorgverlener 24 uur aaneengesloten aanwezig bij de cliënt thuis om zorg te verlenen. De zorgverlener ondersteunt op zoveel mogelijk vlakken: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel. Het grote verschil met wijkzorgmomenten is de continuïteit van de zorg: er wordt direct gereageerd op fysieke ongemakken, psychische klachten en spirituele vragen.

De wissel van de dienst is altijd om 11.00 uur ’s ochtends.

De zorgverlener slaapt in een aparte kamer bij de cliënt thuis en verleent de zorg wanneer dat nodig is. Deze intensieve 24 uurs thuiszorg wordt volledig verleent door zorgverleners van Ruitenheer Zorg. Mogelijk is er nog wel een specialistisch team betrokken voor de hoog complexe zorg.