Pijnstilling en palliatieve sedatie

Pijnstilling en palliatieve sedatie

Mensen met een islamitisch achtergrond kunnen terughoudend zijn in het accepteren van bepaalde pijnstillers en palliatieve sedatie. Dit heeft te maken met het helder houden van de geest. Comfort en pijnbehandeling zijn wel toegestaan en de geruststelling dat men zoekt naar de gepaste middenweg met maximaal comfort en minimale sedatie zal onderwerp van gesprek moeten zijn.

Waarom ervoor Ruitenheer Zorg gekozen wordt, omdat wij er bewust van zijn tijdens het laatste levenseind fase de shahada te late verrichten en zal plaats vinden.

Een moslimpatiënt hóeft niet bij bewustzijn te zijn, hij mag gerust kiezen voor pijnbestrijding of palliatieve sedatie, maar in de praktijk kiest hij er toch vaak voor om bij bewustzijn te blijven. Deze wens wordt vaak door familieleden geuit. In dat geval ga ik in gesprek met de patiënt of familie en vraag waarom zij dit zo belangrijk vinden. Vaak komt het argument naar voren dat dit de patiënt zal helpen de shahada (geloofsbelijdenis) uit te spreken.

zo