Over Ruitenheer – MVO

MVO

Ruitenheer is trendsetter in de branche op MVO-gebied. Dit uit zich in de verschillende dimensies van MVO die wij doorvoeren in de verschillende bedrijfsonderdelen voor onze opdrachtgevers en voor ons. Ook is Ruitenheer een bedrijf dat maatschappelijk, sociaal en sportief betrokken is. Naast de sponsoring bij diverse (sport)verenigingen ondersteunt Ruitenheer ook vele stichtingen, instellingen en goede doelen welke uitzonderlijk goed werk verrichten voor onze maatschappij.

✓ Het belang van duurzaamheid, onze doelen en resultaten delen wij met al onze medewerkers, zodat zij bewust zijn van onze gezamenlijke doelstellingen.

✓ Fitheid en gezondheid is een groot goed voor onze mensen en vinden wij erg belangrijk. Vanuit goed werkgeverschap bieden wij iedere medewerker een sportschoolabonnement aan.

✓ Duurzame voeding: Ruitenheer heeft een vaste fysiotherapeut. Ieder kwartaal sturen wij een nieuwsbrief die samen met onze fysio is opgesteld.

✓ Met onze focus op een gezonde leef- en werkomgeving en voeding hebben wij een ziekteverzuim van slechts 1,3% (landelijk ziekteverzuim in de branche is 4,9%).

✓ Wij bieden onze medewerkers de leasefiets-regeling aan onder de voorwaarde dat minimaal driemaal per week de (e-)bike gebruikt wordt voor woon-werk.

✓ Ruitenheer vindt het belangrijk dat haar personeelsbestand divers en inclusief is. Wij hebben 5% medewerkers in dienst die voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.

✓ Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Ruitenheer is een erkend leerbedrijf.